מערכת שעות והרשמה לשיעורים

שימו לב – לא ניתן להירשם לשיעור פחות מ-6 שעות לפני תחילתו